Her finner dere oversikt over Årets prøveledere og Nkk representanter

Elgsporprøve:

 • Prøveleder: Oddvar Sameien, E-post Tlf: 97 79 25 27
 • Nkk rep: Bjørn Berg, E-post   Tlf 91 87 92 32


1 dags separat Bandhund:

 • Prøveleder: Jan Tore Olsen, E-post Tlf: 90 54 67 41
 • Nkk rep: Bjørn Berg,   E-post    Tlf 91 87 92 32


Blodsporprøver (bevegelig):

 • Prøveleder: Oddvar Sameien E-post  Tlf: 97 79 25 27
 • Nkk rep: Leif Gøran Høve E-post   Tlf: 404 65 857


Fersksporprøver (bevegelig):

 • Prøveleder: Oddvar Sameien E-post Tlf: 97 79 25 27
 • Nkk rep: Leif Gøran Høve, E-post    Tlf: 404 65 857


1 dags separat Løshund:

 • Prøveleder: Oddvar Sameien E-post Tlf: 97 79 25 27
 • Nkk rep:      Dag Ivar Hansen E-post Tlf: 971 59 054


2 dags separat Løshund:

 • Prøveleder: Oddvar Sameien E-post  Tlf 977 92 527
 • Nkk rep:      Dag Ivar Hansen E-post Tlf 971 59 054


Saueaversjon

  • Bjørn Berg, Voldstad 9419 Sørvik, Tlf: 91 87 92 32,  E-post

    

  • Jan Thore Olsen FridtjofNansensgate 113 8480 Andenes Tlf: 905 46 741  E-post


 

Påmeldingsskjema prøver

 

Datoer:

 •     BLODSPOR   fra 01.05.2018 - 15.09.2018
 •     FERSKSPOR  - ELGSPOR   fra 01.07.2018 - 15.09.2018
 •     1 DAGS SEPARAT BANDHUND fra 01.07.2018 - 15.09.2018
 •     1 DAGS SEPARAT LØSHUND fra  01.11.2018 - 15.12.2018 (Med forbehold om vær og føreforhold, samt lys)
 •     2 DAGS SEPARAT LØSHUNDPRØVE fra 01.11.2018 - 15.12.2018 (Med forbehold om vær og føreforhold, samt lys)


Påmeldingsavgift:

 •     BLODSPOR kr. 500,-
 •     FERSKSPOR kr. 500,-
 •     1 DAGS SEPARAT BANDHUND kr. 1000,-
 •     1 DAGS SEPARAT LØSHUND kr. 1000,-
 •     2 DAGS SEPARAT LØSHUNDPRØVE kr. 1600,-
 •     ELGSPORPRØVE kr. 600,-
 •     AVERSJONSDRESSUR kr. 300,- for første gang, og kr. 200,- for oppfølging.


Påmeldingsavgiften betales inn på konto 4605.25.12727. Innbetaling merkes med Hundens navn og Registreringsnummer.

Regelverk div. prøver:

Regelverk Bandhundprøve

Regelverk Løshundprøve


Blod- og Fersksporprøver

Elgsporprøve