AVERSJONSDRESSUR

Nord Hålogaland Elghundklubb arrangerer Aversjonsdressur Hund / Sau - Hund / Rein

Instruktører er :

Bjørn Berg                         Mobil: 918 79 232         Mail: bjo-be@online.no

Jan Thore Olsen                Mobil: 905 46 741         Mail: jantols@gmail.com

Strømming Hund / Rein

DET BLIR AVHOLDT AVERSJONSDRESSUR PÅ SAU FØLGENDE DAGER

Vi kjører Aversjonsdressur på SAU Onsdag 01.08.2018 på Flesnes

Vi starter kl 18.00

Påmelding skjer til Bjørn Berg på telefon 918 79 232

 

Neste Aversjonsdressur bli på Rise (utenfor Sortland) ONSDAG 29.08.2018

Vi starter kl 18.00

Påmelding skjer til Bjørn Berg på telefon 918 79 232

 

Priser på Strømming på SAU:

Medlemmer i NHEHK                                             200,- pr gang

Ikke medlemmer i NHEHK                                     300,- pr gang

Avgift betales inn på konto 4605  25 12727 eller Vipps til Nord Hålogaland Elghundklubb (84607)

 

 

Bjørn Berg på tlf 918 79 232

Pris for Strømming på REIN

Strømming er 300.- pr gang for medlemmer i NHEHK

Strømming er 500.- pr gang for ikke medl i NHEHK

 

Innbetales på konto 4605.25.12727 evt Vipps til: Nord Hålogaland Ehk (84607)

Obs! Merk innbetaling med navn på eier eller hund

 Her er Sigfred og Jan Thore i Aksjon på Rise i 2013