Oversikt over klubbens dommere

 

Blodspor:

 • Oddvar Sameien, E-post Tlf: 97 79 25 27
 • Leif-Gøran Høve, E-post Tlf: 40 46 58 57
 • Rita Grønbeck, E-post Tlf: 41 55 99 30
 • Jan Håvar Nymo, E-post Tlf: 90 69 59 81
 •  Bjørn Berg, E-post Tlf: 91 87 92 32
 • Jan Thore Olsen, E-post  Tlf: 90 54 67 41

Ferskspor:

 • Oddvar Sameien, E-post Tlf: 97 79 25 27
 • Leif-Gøran Høve, E-post Tlf: 40 46 58 57
 • Rita Grønbeck, E-post Tlf: 41 55 99 30
 • Jan Håvar Nymo, E-post, Tlf: 90 69 59 81
 •  Bjørn Berg, E-post Tlf: 91 87 92 32'
 • Jan Thore Olsen, E-post  Tlf: 90 54 67 41

Løshund:

 • Oddvar Sameien, E-post Tlf:   977 92 527
 • Jan Håvar Nymo, E-post, Tlf:  906 95 981
 •  Dag Ivar Hansen  E-post  Tlf : 971 59 054

Bandhund:

 • Bjørn Berg,          E-post Tlf:   918 79 232
 • Jan Tore Olsen,  E-post  Tlf:   905 46 741

Elgspor:

 • Oddvar Sameien, E-post Tlf: 97 79 25 27
 • Jan Håvar Nymo, E-post, Tlf: 90 69 59 81
 • Bjørn Berg, E-post Tlf: 91 87 92 32
 • Jan Tore Olsen, E-post Tlf: 90 54 67 41

Aversjonsdressur:

 • Bjørn Berg, E-post Tlf: 91 87 92 32
 • Jan Tore Olsen, E-post Tlf: 90 54 67 41