Her er Skogsprotokoller fra prøvesesongen 2012, 1 Dags separat Løshund. Gratulerer til prøvedeltakere med flotte resultater.