Nord-Hålogaland Elghundklubb

VELKOMMEN TIL 

NORD HÅLOGALAND ELGHUNDKLUBB 

Meld deg inn i klubben

NHEHK jobber i hovedsak med opplæring av hundeførere og hunder av elghundrasene, slik at de ved hjelp av godt trente og godkjente hunder kan bidra til å oppfylle myndighetenes krav til en sikker og human jakt. Opplæring gis blant annet i form av spor- og jaktprøver for band- og løshund.
De senere år har også klubben holdt elghundutstilling i Laukvik, og nå sist en vinterutstilling i Bjerkvik. Utstillingene har blitt populære og vi håper tradisjonen fortsetter videre.

Disse prøvene og utstillingene er viktig for videre målrettet avl og videreutvikling av elghundrasene, og ikke minst for å gi våre medlemmer tilbud i vårt geografiske nedslagsfelt.

NHEHK tilbyr deg som elgjeger og hundeier en rekke fordeler med ett medlemskap; som for eksempel godkjenning av ettersøksekvipasjer, samt klubbens jaktprøveaktivitet der hundeeiere og hunder har anledning til delta på de forskjellige jaktprøvene (løshund-, bandhund-, elgsporprøve, etc.).

Klubben arrangerer også hundesamlinger der vi utdanner og godkjenner ettersøksekvipasjer og der det er gode muligheter for å delta for og ”friske” opp fersksporet eller blodsporet.
I tillegg driver vi også med aversjonsdressur i forhold til sau og rein.

Vi ønsker å skape et godt miljø med god takhøyde på tvers av elghundraser og jaktformer. Ved godt miljø kan vi høste av hverandres viten og erfaringer, samt gi god veiledning til de som står i startgropa med ny valp.