Nord-Hålogaland Elghundklubb

Nyheter og aktiviteter

Årsmøte for 2013, innkalling og saksliste

21.01.2014

Nord Hålogaland Elghundklubb

Innkalling til Årsmøte for 2013

Det avholdes årsmøte i Nord Hålogaland Elghundklubb den 27.02.2014 kl 19.00 påGullesfjord Camping

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes inn til styret ved formann.  Enten via post eller mail.

Adr: Leif Gøran Høve  Hognfjordveien 136  8407 Sortland

Mailadr: leif.hoeve@hotmail.com

 

Send gjerne mailadressen din til klubben, slik at vi lettere kan sende ut info * innkallinger osv til medlemmene,

samtidig sparer vi en del arbeid, og utgifter til porto.

Mailadresser sendes til: oddvar.sameien@lofotkraft.net

 

Minner også om Hundesamlingen i Sørfjorden 04.07.2014 - 06.07.2014

Det blir også i år Aversjonsdressur på Fredag 04.07.2014 på Rise

Kontaktpersoner her er: Sigfred tlf 91565399 og Bjørn tlf 91879232

 

SAKSLISTE

  1: Godkjenning av fullmakter

  2: Godkjenning av innkalling

  3: Godkjenning av saksliste

  4: Valg av tellekorps

  5: Valg av to personer til å undertegne protokollen fra møtet

  6: Valg av protokollfører

  7: Valg av årsmøtedirigent,evt visedirigent

  8: Styrets Årsberetning

  9: Styrets Årsregnskap og revisors rapport

10: Endring av tekst i vedtekter

      Etter diskusjon vedr antall Stemmefullmakter hvert medlem hadde anledning til å ha med på Årsmøtet, ble det besluttet å sette

      inn følgende tekst i Vedtektene

     "Hvert medlem kan ha inntil 1 skriftlig stemmefullmakt. Alle fullmakter skal godkjennes og registreres før Årsmøtet åpnes"

      Her har man nok vært litt snar i forhold til teksten litt lenger ut i §7 Årsmøte.  Denne teksten var med i Vedtktene fra begynnelsen av

      og lyder slik. "For å være valgbar eller ha stemmerett på Årsmøtet, må det være betalt medlemskontingent for det foregående år,

      og stemmerett skjer kun ved personlig fremmøte"

      Styret tilrår derfor årsmøtet at teksten vedr stemmefullmakter strykes fra Vedtektene

11: Endring av medl kontingent

      Medl kontingent er pr i dag 500.- fordelt slik.  Nhehk 180,- Nkk 160,- Forbundet 160,-

      Siden alle utgifter til drift av klubben stadig øker, foreslår styret at kontingenten til klubben økes med 50.- fra 180.- til 230.-

      Hvis årsmøtet godkjenner dette, vil det komme med på kontingent for 2015

12: Innkomne saker

13: Valg v Valgkomitè

      På valg

      Formann:   Leif Gøran Høve

      Styremedlem: Oddvar Sameien

      Styremedlem: Remi Reinholdtsen

      Varamedlem: Bjørn Berg

      Varamedlem: Rita Grønbeck

      Formann i Valgkomitè: Karstein Brattsti

14: Årsfest / Dato og festkomitè

      Styret foreslår årsfest på Gullesfjord Camping den 04.04.2014 kl 20.00

Vel Møtt

Styret

Antall kommentarer: 0

Navn:
E-postadresse:
Hjemmesideadresse:
Melding:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)